‘Rasechte Poeldijker’ viert vijftigjarig jubileum als priester

Pater Koos Janssen is vijftig jaar priester. Zondag viert de Poeldijker zijn eervolle jubileum in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Om elf uur is er een plechtige eucharistieviering en daarna is er de gelegenheid om de priester te feliciteren. Een groot gedeelte van het vijftigjarige priesterzijn bracht Janssen door in Ghana, maar in Poeldijk stond het al vast dat Janssen deze richting zou kiezen.  ‘’Het werken in de tuin trok me niet aan. Ik deed liever het werk van de pastoor.’’

‘’Ik ben geboren in het katholieke Poeldijk, in een heel katholiek gezin. Het geloof en de kerk had een centrale plaats. Ik was misdienaar en deed dat heel graag.’’ Waar Westlandse jongeren vaak als bijbaantje de kassen in gaan, gooide Janssen het over een totaal andere boeg. ‘’Het werken in de tuin trok me niet aan. Ik deed liever het werk van de pastoor. En zo is het begonnen.’’

Janssen ging naar een seminarie, waar mensen worden opgeleid om als priester-missionaris naar Ghana te gaan. Dat was voor de Poeldijker nauwelijks een keuze, maar achteraf een ‘heel goede beslissing’. ‘’Ik ben 38 jaar in Ghana geweest. Ik heb dat ervaren als iets heel kostbaars, iets heel moois. Het is heel fijn om te midden van hen te mogen leven en werken. Je bent dichtbij de mensen. Als je hun leven deelt, ontdek je hun rijkdom en ga je ook aanvoelen wat je voor bijdrage kunt leveren aan hun geluk.’’ In Ghana werd Janssen uiteindelijk ook tot priester gewijd door aartsbisschop John Kodwo Ammisah, de aartsbisschop van Cape Coast. Dat gebeurde op vrijdag 21 december 1962.

Dat de pater zijn bijdrage in Ghana ook daadwerkelijk heeft geleverd, staat buiten kijf. Zo had de Poeldijker als voornaamste taak voor vele jaren een bestuurlijke functie binnen hun missionaire organisatie. ‘’Maar ik ben ook pastoor geweest van twee grote parochies, en bijna alle jaren in Ghana was ik parttime studentenpastor. De laatste vijf jaar werkte ik op het secretariaat van de Ghanese Bisschoppen en in het weekend was ik pastor voor twee groeiende parochies.’’
Toch waren niet alle bezigheden van Janssen puur religieus. ‘’Ik was bijvoorbeeld ook een bijna dagelijkse bezoeker van het ziekenhuis en naast mijn bezoek kon ik ook vaak hulp bieden met medicijnen en verband.’’

Aan alles komt een einde, en zo ook aan zijn verblijf in Ghana. ‘’Ik was 70 toen ik Ghana verliet, en dat vind ik een mooie leeftijd. Ik ben naar Nederland gekomen omdat men iemand zocht die verantwoordelijk wilde zijn voor ons huis waar gepensioneerde missionarissen hun thuis hebben gevonden. Tevens ben ik bestuurslid van de Sociëteit in Nederland en werk ik mee aan het vormingsprogramma van lekenmissionarissen. Dan heb ik de dagelijkse zorg van de gemeenschap hier.’’

Ondanks de schatrijke ervaring van Janssen, heeft Poeldijk wel voor altijd een plek in zijn hart. ‘’Ik ben een rasechte Poeldijker gebleven. Ik kom er graag en ken er veel mensen. Als ik hier op vakantie was hielp ik steeds graag in de parochies mee. Ik vind het fijn dat ik morgen met familie, vrienden en bekenden dit feest kan vieren. Hier liggen mijn wortels.’’

foto ptr.Janssen 002

Tim Reedijk, Algemeen Dagblad, 11-01-’13. Vóór de eindredactie.

Advertenties