Het Westland wandelt met God

De Week van het Gebed, die morgen ingaat, heeft dit jaar een nieuw inspirerend thema om op weg te gaan met God: ‘’Wandelen met God’’. De Evangelische Alliantie heeft in samenwerking met de Raad van Kerken voor Nederland dit thema aangeboden, dat gekozen is door christenen in India. Ook in het Westland staat de planning vol tijdens de Week van het Gebed. ‘Gezamenlijkheid’ is het toverwoord, volgens diaken Ronald Dits.

‘’Het thema is geïnspireerd op het boek van Micha.’’ Daarin staat dat ten midden van onrecht toch Gods weg van trouw en nederigheid te blijven gaan. In ’s-Gravenzande is tot en met vrijdag elke dag avond een dienst, terwijl in Maasdijk van kerk naar kerk gewandeld gaat worden. In Naaldwijk zijn er twee verschillende diensten: een oecumenische viering en een oecumenische gespreksavond.

Er is wel onderscheid tussen de woonkernen, volgens Dits. ‘’In Maasdijk zijn de katholieken in de minderheid, en zijn er voornamelijk protestantse kerken. Zij ‘vieren’ de Week van het Gebed ook uitgebreid. In Kwintsheul en Poeldijk zijn ze voornamelijk katholiek, en doen ze er niks aan. In Naaldwijk en ’s-Gravenzande zijn er wel diensten.’’

Dits is zelf ook nauw betrokken bij de Week van het Gebed. Zo is er zondag een viering in Naaldwijk. ‘’Daar ga ik een preek verkondigen. Daarnaast ga ik aanstaande donderdag samen met  dominee Carel van der Meij iets vertellen over het kerkgebouw. Hoe het kerkgebouw precies ontstaan is, en hoe het zich heeft ontwikkelt sinds het begin van het Christendom. Daar wordt naar gekeken vanuit zowel katholiek als protestant oogpunt. Ik vind dat erg leuk om voor te bereiden.’’

De focus ligt volgens Dits voornamelijk op de gezamenlijkheid; de overeenkomsten in plaats van de verschillen ‘’Katholieken en protestanten hebben namelijk meer met elkaar gemeen dan we denken. De Week van het Gebed laat ons samen komen, en zo kunnen we zien hoe het wordt opgepakt. We proberen de gezamenlijkheid naar boven te krijgen. Dat komt het best tot uiting in Maasdijk, waar van kerk naar kerk gewandeld gaat worden.’’

Tim Reedijk, Algemeen Dagblad, 17-01-’13. Vóór de eindredactie.

Advertenties