Beleid voor bollebozen

POELDIJK – Basisschool WSKO Brede School Westhof heeft twee jaar geleden een beleid opgezet voor hoogbegaafde leerlingen. Als onderdeel daarvan lopen jonge slimmeriken één dag per week mee op het Rijswijks Lyceum. ,,Zij kunnen hun ei nu beter kwijt.’’

Het afgelopen schooljaar draaiden drie leerlingen van Brede School Westhof elke week vijf lesuren mee op het Rijswijks Lyceum – iets dat uniek is in het Westland. ,,Je moet je voorstellen dat deze kinderen van 8, 9 en 11 jaar oud vakken als wiskunde, Nederlands, Engels en informatica volgen,’’ vertelt Jolanda Temperman, één van de coördinatoren van het bollebozenprotocol en tevens intern begeleider op Verburch-hof, waaronder Brede School Westhof valt. ,,Voor dit schooljaar is het klaar. Eén van onze leerlingen was het nu wel zat, maar dat is logisch. Ze moesten veel huiswerk maken en op die leeftijd is dat pittig.’’
Het hoogbegaafdenbeleid is twee jaar geleden ingesteld, maar dit was pas het eerste jaar dat de slimste leerlingen in Rijswijk meedraaiden. Een regelrecht succes, volgens de directrice van Brede School Westhof, Karin van Schalkwijk. ,,Door deze werkwijze ervaren kinderen die altijd alles makkelijk vinden en snel klaar zijn dat er voor hen ook taken zijn waar zij hun tanden in moeten zetten. Ze voelen zich meer op waarde geschat en kunnen nu beter hun ei kwijt dan daarvoor.’’
De drie slimmeriken gingen elke vrijdag naar het Rijswijks Lyceum. ,,Bij Nederlands hielden ze betogen, analyseerden ze tv-programma’s en artikelen in de krant. Met science maakten ze shampoo,’’ licht Temperman toe. ,,Daarvoor kregen de leerlingen beoordelingen op Magister.’’
Om dat niveau vol te houden op deze leeftijd, moest de Brede School Westhof er zeker van zijn dat de kinderen bovengemiddeld slim waren. Doordat het beleid zich op de hele opleiding richt, kan die inschatting eenvoudiger worden gemaakt. ,,Kinderen worden ook op school uitgedaagd, bijvoorbeeld door middel van extra materialen en ander werk,’’ zegt Van Schalkwijk. ,,Daarmee voorkomen we dat kinderen gaan onderpresteren. We breiden onze expertise uit en in die zin  zijn we, ook letterlijk, een ‘brede school’.’’
De school moet nog stappen maken met haar beleid, vindt Temperman. ,,Elke leerling wordt gescreend op intelligentie door middel van vragenlijsten en – indien nodig – een verslag van de intern begeleider. Met die uitkomsten kunnen we nóg meer gaan doen, dat kan altijd beter.’’
De basisscholieren van Brede School Westhof weten van het beleid af. Daarom is onderlinge nijd en competitiegedrag ook nagenoeg uitgesloten, denkt de coördinator van het meerbegaafdenprotocol. ,,Het is zelfs zo dat op enkele vrijdagen álle leerlingen van onze school vrij waren en dat die drie leerlingen gewoon naar Rijswijk moesten.’’

Advertenties