Loswal de Bonnen geeft gul

WESTLAND – Beheerstichting Loswal ‘De Bonnen’ steunt jaarlijks tal van initiatieven van verenigingen en stichtingen in het Westland of Hoek van Holland. ‘Wij zijn een stichting met een algemeen nut’.

Bert Uitterhoeve, voormalig gemeentesecretaris van Monster, is bestuurslid van de beheerstichting. ,,Wij steunen Westlandse en Hoekse initiatieven met financiële bijdragen. We stellen jaarlijks twee ton beschikbaar voor projecten op het terrein van kunst en cultuur, gezondheid, recreatie, milieu, educatie en sociaal maatschappelijk gebied. Elk jaar ontvangen wij ongeveer 100 aanvragen om financiële steun.’’
Het geld wordt bijeengesprokkeld door de huurinkomsten van hun terrein van 27 hectare in Hoek van Holland. Dat Loswal ‘De Bonnen’ over zo’n gebied beschikt, heeft met de historie van de stichting te maken.
Ooit begon het met de Stichting Verwerken Tuinafval Westland, die in 1975 werd opgericht op initiatief van de toenmalige zeven Westlandse gemeenten en de vier Westlandse veilingen. De bestuursleden waren vooral afgevaardigden van de Westlandse gemeenten en de veilingbesturen – waaronder Bert Uitterhoeve. Het bedrijf moest een structurele oplossing bieden voor het verwerken van organisch afval uit de Zuid-Hollandse glastuinbouw.
Met succes, licht Uitterhoeve toe. ,,Die doelstelling is verwezenlijkt door de oprichting en exploitatie van het composteringsbedrijf Zuid-Holland in Hoek van Holland. De stichting heeft dat bedrijf tot 2001 geëxploiteerd. De exploitatie werd overgenomen door Van Vliet Contrans B.V., die het bedrijf in eigendom kreeg.’’
Door de verkoop en de daarmee geboden zekerheid voor het composteringsbedrijf, zat in feite de taak van de stichting er op. ,,Toen stond het bestuur voor de vraag de stichting op te heffen of met een andere doelstelling door te gaan. We kozen voor het laatste; we zouden een stichting ten algemene nutte worden. Daarbij moest ook de naam worden veranderd en zo ontstond Loswal ‘De Bonnen’.’’
De naam roept in eerste instantie vragen op. Uitterhoeve licht die keuze toe. ,,Het herinnert aan de tijd dat ons terrein door de gemeente Rotterdam werd volgespoten met havenslib. Dat werd in bakken via de Nieuwe Waterweg aangevoerd en vervolgens ter hoogte van ons terrein – dat nu het gebied van de stormvloedkering is – afgemeerd. De bagger werd naar ons terrein gespoten.’’
Met een nieuwe naam en doelstelling begon de beheerstichting met investeren in initiatieven van verenigingen en stichtingen in Westland of Hoek van Holland. Uitterhoeve: ,, De bestuurlijke relatie die wij hadden met de Westlandse gemeenten en de veilingbesturen is gestopt. De huidige vijf bestuursleden waren voor een gedeelte ook bij de Stichting Verwerken Tuinafval Westland betrokken. Elke twee jaar treedt één  ‘oud’ bestuurslid af. Hierdoor is over enkele jaren ons bestuur geheel vernieuwd.’’
Verenigingen en stichtingen die willen weten of ze in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van Loswal ‘De Bonnen’, kunnen terecht op www.loswaldebonnen.nl

Advertenties